Hương cho các sản phẩm gia dụng

Các loại hương phù hợp cho các sản phẩm tẩy rửa như bột giặt, kem giặt, nước rửa chén, nước lau sàn nhà…với hoá chất đặc biệt với độ lưu mùi lâu.

Các loại hương phù hợp cho các sản phẩm tẩy rửa như bột giặt, kem giặt, nước rửa chén, nước lau sàn nhà…với hoá chất đặc biệt với độ lưu mùi lâu.

Danh sách hương các sản phẩm gia dụng