Hương cho các sản phẩm mỹ phẩm, dưỡng da và trang điểm

Trước khi tạo ra các mùi hương, chúng tôi nghiên cứu thị trường để có được những thông tin cơ bản và sau đó đưa hương vào thành phẩm ứng dụng để thử hiệu quả thực tế. Chúng tôi có thể nghiên cứu và phát triển các loại hương liệu thích hợp với công thức, các thành phần trong sản phẩm của khách hàng.

Danh sách hương cho các sản phẩm dưỡng da, trang điểm