Hương cho ngành Dược

Các loại hương phù hợp hoàn toàn với các nguyên liệu được sử dụng trong công thức của khách hàng cho các loại thuốc nén, thuốc viên, thuốc dạng bột hoặc sirô.

Danh sách các sản phẩm hương cho ngành dược