Nghiên cứu và Phát Triển

Đánh giá mẫu
Ban Giám đốc và Phòng Kinh doanh luôn đánh giá chất lượng mẫu hương cho phù hợp trước khi gửi mẫu tới khách hàng. Mục đích của chúng tôi là gửi những mẫu hương thích hợp nhất đối với sản phẩm và thị hiếu của khách hàng. Chúng tôi luôn cộng tác chặt chẽ với khách hàng để nghiên cứu mẫu hương trong các dự án hiện tại cũng như để phát triển những dự án mới nhằm cho ra đời những sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Sáng tạo, Đặc trưng & Độc đáo

Cùng với các chuyên gia từ các hãng hương liệu trên thế giới, chúng tôi xây dựng một thư viện các công thức mùi hương phong phú, đặc trưng, phù hợp với thị hiếu của khách hàng.Chúng tôi mang những hương vị tinh túy của cuộc sống vào sản phẩm của khách hàng, tạo ra những sản phẩm mới và nổi trội trên thị trường.