Lễ động thổ nhà máy tại KCN Long Hậu

4
IMG8830
IMG8833
IMG8839
IMG8862
IMG8889
IMG8909
IMG8814
IMG8815
IMG8820
IMG8827
4 IMG8830 IMG8833 IMG8839 IMG8862 IMG8889 IMG8909 IMG8814 IMG8815 IMG8820 IMG8827