Ban lãnh đạo

Nguyễn Thúy Quỳnh

Bà NGUYỄN THÚY QUỲNH
Tổng Giám Đốc                                 

 • Khởi nghiệp và là thành viên sáng lập Công ty TNHH TM Việt Hương sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp năm 1994. Trong nhiều năm nay, bà đã dành trọn tâm huyết để phát triển công ty ngày thêm vững mạnh.
 • Được đào tạo về hương liệu bởi các chuyên gia hàng đầu của Pháp.
 • Có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực hương liệu.
Leong Kok Wai

Mr. LEONG KOK WAI
Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Sản Xuất

 • Được đào tạo về hương liệu bởi các chuyên gia hàng đầu của Pháp.
 • Nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hương liệu.
 • Chịu trách nhiệm chính về quản lý và sản xuất tại nhà máy sản xuất.
 • Quốc tịch Singapore.
Dương Văn Tiến

Ông DƯƠNG VĂN TIẾN
Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Kinh Doanh

 • Được đào tạo về hương liệu bởi các chuyên gia hàng đầu của Pháp.
 • Nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hương liệu.
 • Đã gắn bó và cùng phát triển với Công ty Việt Hương từ những ngày đầu thành lập .
 • Có kinh nghiệm bán hàng và kiến thức sâu rộng trong ngành hương liệu.
Nguyễn Thị Vân Anh

Bà NGUYỄN THỊ VÂN ANH
Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Tài Chính

 • Tham gia vào hoạt động của Công ty từ những ngày đầu thành lập.
 • Được đào tạo về hương liệu bởi các chuyên gia hàng đầu của Pháp.
 • Tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc tại Mỹ với hai bằng Kế toán và Quản trị Hệ thống Thông tin.
 • Có kinh nghiệm và kiến thức rộng trong lĩnh vực hương liệu.